ÚVOD


Smrt mladého člověka je nezávisle na její příčině vždy tragédií. Pokud je úmrtí navíc náhlé, neočekávané nebo nedostatečně vysvětlené, jde o tragédii dvojnásobnou.

V rámci našeho projektu „Genetické vyšetření pacientů zemřelých náhlou srdeční smrtí“ bychom rádi nabídli podrobnější vyšetření nejen náhle zemřelým pacientům, ale zejména jejich příbuzným s cílem zjistit, zda nebylo příčinou náhlého úmrtí v rodině některé geneticky podmíněné srdeční onemocnění a stanovit riziko pro pozůstalé přímé příbuzné.

Výzkum je podporován grantem MZ ČR reg. č. NS10444-3.